เที่ยวไหว้พระ วัดวารีบรรพต (บางบอน) ระนอง สักการะ พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

วัดวารีบรรพต หรือ วัดบางนอน นั้นเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา สำหรับวัดแห่งนี้ถูกสร้างโดยหลวงพ่อด่วน ถามวโร ซึ่งท่านเป็นพระธุดงค์ที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลา อีกทั้งท่านยังเป็นพระเกจิอาจารย์ด้านวิปัสสนา เพราะฉะนั้นเรียกว่าวัดแห่งนี้เป็นหนึ่งใน วัดดัง ระนอง ที่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักและชมความสวยงามของ วัดบางนอน แห่งนี้กันครับ

วัดวารีบรรพต จังหวัดระนอง

วัดวารีบรรพต

วัดวารีบรรพด เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางนอน บ้านบางนอน ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ หลวงปู่ทวดและรอยพระพุทธบาท ซึ่งจะมีงานเทศกาลประจำปีในวันที่ 11 เมษายน ของทุกปี จะมีประชาชนทั้งไกลและใกล้เดินทางมาปิดทองหลวงปู่ทวดกันไม่ขาดสาย

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดวารีบรรพต

วัดวารีบรรพด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 สร้างขึ้นโดยเหตุที่มีพระธุดงค์คือ พระด่วน ถามวโร (พระครูประภัสรวิริยคุณ) ได้จาริกมาจากจังหวัดสงขลา มาปักกลดอยู่บริเวณที่ตั้งนี้ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ป่าช้า ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสนิมนต์ให้อยู่จำพรรษา ต่อมานายไป๋ จุลเขตต์ ได้ติดต่อขอที่ดินจากทางราชการและดำเนินการสร้างวัด โดยได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2515 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2522

ความน่าสนใจภายในวัด

1. พระอุโบสถ

พระอุโบสถ หลังนี้มีความกว้าง 7 เมตร และยาว 20 เมตร สร้างขึ้นมาโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในขณะที่พระองค์ดำรงพระยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในการยกช่อฟ้าพระอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. 2521

2. พระนอน

วัดวารีบรรพต

พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ที่วัดบางบอน ระนอง แห่งนี้ เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยมียาว 22 เมตร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบ้านบางนอน และได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทธไสยาสน์บนเนินเขาบางนอน โดยที่มีนายช่างจากกรมศิลปากรเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง กระนั้นเมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ กรมศิลปากรจึงได้แนะนำให้พระครูประภัสรวิริยะคุณทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระราชทานดวงพระเนตรผ่านทางสำนักพระราชวัง เมื่อทางสำนักพระราชวังได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานดวงพระเนตรพระพุทธไสยาสน์ทั้งสองดวงมาให้

3. มหาทุติยเจดีย์ศรีบรรพต

วัดวารีบรรพต

สำหรับ มหทุติยเจดีย์นี้ เป็นเจดีย์รูปทรงพม่า ที่ทำการจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ประเทศเมียนมา โดยเจดีย์หลังนี้จะมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดประดิษฐานอยู่โดยรอบพระเจดีย์ ซึ่งเป็นการสร้างร่วมกันของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาขึ้นมาครับ

ข้อมูล

  • สถานที่ตั้ง : หมูที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
  • วันเวลาที่เปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ใครที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดระนอง อย่าลืมแวะไปกราบไหว้พระนอน ชมพระอุโบสถ และมหาทุติยเจดีย์ศรีบรรต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวที่ วัดวารีบรรพต หรือ วัดบางนอน กันดูได้ครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

Scroll to Top