เที่ยวไหว้พระ วัดอินทรวิหาร กราบหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วัดสวยเก่าแก่เมืองกรุง

หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน อย่าง วัดอินทรวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโต เป็นที่รู้จักกันอย่างมากในประเทศไทย ยิ่งเป็น หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธรูปอุ้มบาตรองค์ใหญ่ ที่อยู่ภายในวัด รวมไปถึงบ่อน้ำพระพุทธมนต์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ท่านได้สร้างเอาไว้ และสถานที่สำคัญอื่น ๆ ที่ให้เราได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรอีกเป็นจำนวนมากครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะพาไปเที่ยวไหว้พระกันที่ วัดดังกรุงเทพฯ แห่งนี้กันสักหน่อย

วัดอินทรวิหาร วัดสวยศักดิ์สิทธิ์

วัดอินทรวิหาร

ประวัติและความเป็นมา

วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่ดั้งแต่เดิมชาวบ้านนั้นเรียกว่า “วัดไร่พริก” เพราะสร้างอยู่ในบริเวณสวนผักของชาวจีน ในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนมาเรียกเป็น “วัดอินทาราม” ตามนามของเจ้าอินทวงศ์ โอรสของเจ้าผู้ครองนครเมืองศรีสัตนาคนหุต ผู้ซึ่งมาพำนักและตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณใกล้ๆ วัดแห่งนี้ อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นใหม่อีกด้วย

ส่วนชื่อวัดในปัจจุบันนั้นได้ถูกเปลี่ยนมาใช้ ในตอนสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้วัดอินทาราม (บางขุนพรหม) ซึ่งได้มีชื่อไปพ้องเข้ากับวัดอินทาราม (บางยี่เรือ) จังสั่งให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียเป็น “วัดอินทรวิหาร” โดยมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น) แห่งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้ตั้งชื่อวัดใหม่ และได้ใช้ชื่อนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันครับ

ความน่าสนใจภายในวัด

วัดอินทรวิหาร

วัดแห่งนี้นี้มีความสำคัญอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เป็นวัดที่ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” หรือ หลวงพ่อโต พรหมรังสี ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของพระพุทธศาสนาไทย และท่านยังเป็นผู้ที่นำเอาพระคาถาชินบัญชรมาทำการปรับปรุงแก้ไขจนกลายเป็นอีกหนึ่งบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเรานิยมสวดกัน

อีกทั้งยังได้มาบรรพชาเป็นสามเณรและศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้ โดยท่านเป็นศิษย์ของท่านเจ้าคุณอรัญญิก เจ้าอาวาสวัดในสมัยนั้น ถึงแม้ต่อมาท่านจะไปบวชเป็นภิกษุและขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ที่ วัดระฆังโฆษิตาราม แล้วก็ตาม แต่ท่านนั้นยังมีความผูกพันกับวัดแห่งเป็นอย่างมาก โดยเราจะเห็นได้จากสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้สร้างไว้ในวัดแห่งนี้

1. พระศรีอริยเมตไตรย

“พระศรีอริยเมตไตรย” หรือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ต้องบอกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความสูงอยู่ที่ 16 วา หรือ 32 เมตร เมื่อวัดจากพื้นดินไปจนถึงพระเกตุ ทำการสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แต่สร้างได้เพียง พระนาภี หรือก็คือ บริเวณสะดือ ได้เพียงเท่านั้นครับ เพราะ หลวงพ่อโต พรหมรังสี ท่านได้ถึงแก่มรณภาพเสียก่อน จนเป็นเหตุให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก หลังจากนั้นได้มีการาดำเนินสร้างต่ออีกครั้งหลังผ่านมาได้ 60 ปี และได้สร้างจนแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 7

วัดอินทรวิหาร

ส่วนด้านบนยอดเกตุของ หลวงพ่อโตองค์นี้ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ทางรัฐบาลประเทศศรีลังกา นั้นได้มอบให้แก่รัฐบาลไทย ประดิษฐานอยู่ด้วยครับ สำหรับองค์ของหลวงพ่อโต ก็ได้ประดับไว้ด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั่วทั้งองค์ ซึ่งได้มีการเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการทิ้งระเบิดตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ และได้มีระเบิดตกอยู่ที่บริเวณองค์หลวงพ่อโตด้วยจำนวนหนึ่ง แต่ทว่ากลับไม่ระเบิดเลยสักลูก ทำให้ชาวบ้านต่างศรัทธาในองค์หลวงพ่อโตเป็นอย่างมาก

และทางด้านบนเรายังสามารถเดินขึ้นไปบริเวณมณฑป เพื่อทำการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และขอพรหัวใจองค์หลวงพ่อโต แถมยังได้มองดูบรรยากาศโดยรอบวัดได้อีกด้วยครับ

2. พระอุโบสถ

ไปต่อกันที่พระอุโบสถของวัด ซึ่งทางวัดนั้นได้ทำการรักษาแบบดั้งเดิมหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ของเจ้าอินทวงศ์ แต่ได้มีการเพิ่มเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของพระอุโบสถมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างเก่ามีความชำรุดเสียหายด้วยการบูรณะสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัดอินทรวิหาร

3. จิตรกรรมฝาผนัง

สำหรับผนัง และพื้นของอุโบสถนั้น ได้มีการตกแต่งด้วยหินอ่อนบวกกับหินแกรนิต สำหรับหลังคานั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสวยงาม ส่วนด้านช่อฟ้าใบระกา และหางหงส์ที่ได้ใช้ประดับตกแต่ง เป็นงานของช่างปูนปั้นตามรูปแบบทรงไทยในช่วงสมัยอยุธยาดั้งเดิม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ชื่อว่า “พระอินทร์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ ส่วนพระหัตถ์ด้านซ้ายนั้นวางหงายอยู่บนพระเพลา และพระหัตถ์ด้านขวานั้นวางคว่ำลงบนพระชานุ ส่วนนิ้วพระหัตถ์นั้นได้ชี้ลงไปที่พื้นธรณี

ข้อมูลของวัด

  • สถานที่ตั้ง : 144 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพฯ
  • วันเวลาที่เปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น.
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02 – 282 – 3173

วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร แห่งนี้ คงต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับเที่ยวไหว้พระ ที่น่าไปมาก ๆ เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ไม่ลำบาก แถมยังได้กราบไหว้ ขอพรจาก หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ใคร ๆ ต่างก็ให้ความเคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองอีกด้วย สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

Scroll to Top